ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

image-157633-157065-124143-lineLAST.png?1450450116184

Για την εξασφάλιση της άριστης ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών της, η εταιρεία Tech Cleaning εφαρμόζει:


  • Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο EN ISO 9001:2015
  • Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο EN ISO 14001:2015
  • Σύστημα Διαχείρισης Υγιεινής & Ασφάλειας στο Χώρο Εργασίας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο OHASAS 18001:2007/ΕΛΟΤ 1801:2008image-159114-espa2.jpg?1453197300935